medicinskåp med sidoljus https://sverigepiller.com/kop-orlistat/ wells fargo platser och öppettider

Hem

Kallelse till ordinarie fullmäktigemöte 2016 för Svenska Grythundklubben

Svenska grythundklubben kallar härmed till ordinarie fullmäktigemöte för 2016.

Plats: Quality Airport Hotel, Arlanda 

Tid: Fullmäktigemötet startar söndagen den 20 mars, kl. 10:00

(Ett antal delegater väljer att övernatta på hotellet på grund av resväg och kommer äta middag tillsammans. Kontakta Therese Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om ni hakar på!!)

DAGORDNING

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan och provdagar.

     B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

     C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av lokalklubb an-mälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ordinarie fullmäktige. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


VIKTIG INFORMATION TILL LOKALKLUBBARNA I SAMBAND MED STÄMMAN

Härvid skall följande gälla:

a. Lokalklubb utser delegater jämte suppleanter vilka senast 3 veckor före fullmäktige skall anmälas med namn och adress till styrelsen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

b. Lokalklubb har en röst per medlem, per 31 december året före fullmäktigemötet.

Delegat eller suppleant får representera endast en lokalklubb.

Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor eller revisorsuppleant.

Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte till därpå kommande fullmäktigemöte.

Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen.

c. Ansökan om eventuellt resebidrag skall vara SGK tillhanda senast tre veckor före planerad stämma.

d. Förslag om tilldelning av förtjänsttecken skall vara SGK tillhanda senast tre veckor före planerad stämma.

Vid frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kollegieklara jaktprov

Grytjaktprov 1a-pris

Domarkollegiet - samarbetet mellan Svenska grythundklubben, Svenska Terrierklubben/Tysk jaktterrierklubb och Svenska Taxklubben - arbetar nu med säsongens prov. Tyvärr har vi fått in prov från tidiga hösten på fel sida om årsskiftet, men vi lägger ut höstens prov nu först och främst efter att kollegiet samfällt fastställt pris för publicering i stamboken. Hundägarna får ut hundarnas jaktprovsberättelser per mail. Diplom utgår till de hundar som gjort sina prov genom Svenska Grythundklubben. 

Principen med kollegieförfarandet är att domaren föreslår prissättning av hundens arbete och kollegiet granskar och fastställer proven. Kollegiet arbetar i tre provperioder, enligt vad som är fastlagt i reglerna, 1/8 - 31/10, 1/11 - 31/1, 1/2 - 15/4. 

En lista på de jaktprov som fastställts av kollegiet återfinns här >>

Årsboken Grythunden 2013, manusstopp 2/1

Arbetet med att årsboken Grythunden är i full gång och vi behöver få in klubbmaterial, annonser och gärna spontant material från er medlemmar. 
Absolut sista manusdag är torsdagen den 2 januari.

Helsidesannons i 4f kostar 800kr och halvsida 400kr.  Hör av er till redaktionen om ni behöver layouthjälp eller vill ha en skräddarsydd lösning.

Rastema i år är jack russellterriern (SKK).

Material till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Stipendium för jaktprovfunktionärer

SKK 21 okt 2013 Brinner du för jaktprovsverksamheten och gör en stor insats för din jakthundsklubb? Nu har du möjlighet att söka  SKKs stipendium för funktionärer!

Svenska Kennelklubben söker nu engagerade jaktprovsarrangörer, jaktprovledare, jaktprovsdomare och andra aktiva funktionärer inom jaktprovsverksamheten. Stipendiet kan sökas av enskild funktionär och användas för utbildning inom eller utom landet.

Syftet med stipendiet är att uppmärksamma eldsjälarna inom SKK-organisationen och ge dem tillfälle att fortbilda sig inom jaktprovsverksamheten. Enskilda funktionärer i SKKs jakthundsklubbar är välkomna att skicka in en ansökan.

Sista ansökningsdag är 31 mars 2014.

Läs mer

Regler för Jakthundskommitténs funktionärsstipendium

Augusti är här

Nu är augusti här och jakten på räv och grävling har dragit igång. Det är också nu jaktprovssäsongen startar och det är dags för hundarna att visa att sommarens träning gett resultat. För att starta på jaktprov krävs att hunden har ett godkänt anlagsprov, den ska också vara väl förberedd för sin uppgift.


För att anmäla hunden till prov måste du först logga in på webbplatsen, det gör du längst ner i menyn till vänster. Har du ingen inloggning så måste du börja med att skapa en. Efter att du anmält din hund blir du kontaktad av den lokalklubb där du valt att gå prov och du får i samråd med domare bestämma tid och plats för provet.

Direktlänk till provanmälan: http://grythundklubben.se/prov/jaktprov/anmalan-till-jaktprov