Grävlingen

Vi skiljer på två typer av grythundar; rävsprängaren är hundar för jakt på räv och är de vanligaste hundarna, samt förliggare, vilka är hundar för jakt efter grävling.

 

De olika typerna har helt olika arbetssätt och fordrar därför olika former av träning och prov. I regel har jägaren skaffat en hund för antingen räv eller grävling. Visar träningen att den skulle fungera betydligt bättre för det andra viltslaget får man tänka om.

 

I ett grytprov används grävling som prov- och träningsdjur oavsett om det är frågan om sprängare eller förliggare. De provgrävlingar som används är speciellt tränade för sin uppgift och vet hur de ska sätta sig i respekt hos hundarna.

 

Grävlingen måste vara uppfödd i hägn. Ju tamare den är desto bättre fungerar den.