Vem föder upp släthåriga gryttaxar?

Jag undrar om ni skulle kunna ge mig några telefonnummer till uppfödare som har släthåriga korthårstaxar med grytlinjer. Jag har försökt via avelsråd samt kontakter i SGK men utan större framgång. Finns det några större motsättningar i att ha en och samma hund till grytjakt samt rådjur?

Kontakta Ingvar Sahlberg, tel 0292-42026, angående gryttaxar. Någon större motsättning mot att ha samma hund för gryt- och rådjursjakt finns inte.