Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

Hur gammal bör hunden vara innan man börjar träna gryt?

Hur gammal bör hunden vara innan man börjar träna gryt

Dressyren och lydnaden med inkallning är viktig. Redan då valpen kommer hem påbörjas den inlärningen/dressyren. På en grythund ställs det stora krav och därför bör träningen börja tidigt.

Valpen bör redan från att den är cirka 3-4 månader vänjas med att ta sig igenom trånga och mörka gångar, både fram- och baklänges. Efter ett tag kan också "nålsögon" läggas in i gångarna, för att valpen ska lära sig att lägga sig på sidan för att ta sig igenom. Storleken på gångarna får anpassas efter valpens storlek. Gångarna i "lekgrytet" kan till en början vara 10 cm papp- eller plaströr.

Intresset för rovdjur kan uppmuntras genom att leka med valpen med oberedda rovdjursskinn. Några hårdare övningar får inte göras innan det permanenta bettet vuxit ut. Valpens och unghundens styrka och spänst tränas också upp under leken.

När hunden är runt ett år kan oftast träningen i provgryt med grävling påbörjas. Det skiljer dock mellan raserna, men också mellan olika individer, då de är mogna för träning i provgryt. Här får hundägaren rådgöra med den som sköter träningen. Har man inte tillgång till provgryt genom någon av grythundklubbarna gäller det att vara försiktig med att släppa hunden i naturgryt. En regel, som även gäller tränade hundar, är att inte släppa en hund i rävgryt innan ett års ålder och inte i grävlinggryt före två års ålder.

Vid de första tillfällena ska hunden ha enkla gryt, så att resultatet blir positivt för hunden. För grytprov måste hunden vara över ett år. Frågorna om grythundens träning och är viktig. De behandlas utförligt i klubbens kompendium "Grythundar Träning och Jakt", som rekommenderas för studium.