Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

Hur stort är grävlinggrytet under mitt nya hus?

Jag och min sambo njöt och gladde oss åt vårt nya hem. Sedan chockades vi av att efter semestern hade en grävling boat in sig under vår betongplatta (ca 50 m2) som en tredjedel av huset står på. Huset är ett enplanshus och den del av huset som står på den aktuella betongplattan har sänkts ca 10-15 cm relativt den större plattan (100 m2) fast huset sitter ihop som en byggnad. När vi köpte huset sa säljare och besiktningsman att sättningen är orsakad av dåligt grundarbete och uppländsk lera. När vi pratat med grannarna visade det sig att husets två föregående ägare haft problem med grävling i minst 7 år, där den ena lät grävlingarna bo ostörda i minst 3 år. Kommunens jägare har intygat att han under den senaste ägarens tid återkommande varit och skjutit grävling under vårt hus. Jag är orolig för att grävlingsgrytet är så stort så att det har underminerat marken och kanske rentutav orsakat att den mindre betongplattan har sänkts. Som ni förstår känns det som att huset har fallit drastiskt i värde med vetskap om grävlingsgrytet under huset. Mina frågor till er är följande: 

  • Hur stort kan ett gryt bli? 
  • Har ni något knep att förhindra att en ny grävling flyttar in i grytet efter att vi har skjutit av den senaste grävlingen? 
  • Har ni hört liknande historia och hur har den drabbade åtgärdat problemet? 
  • Kan ni i Svenska grythundsklubben hjälpa mig med att ta reda på hur stort grytet är? Vad skulle det kosta?
  • Om ni inte kan hjälpa mig, har ni förslag på hur jag ska ta reda på hur stort grytet är?
Jag skulle vara ytterst tacksam för ett eller flera svar på mina frågor. Jag skulle bli överlycklig om ni kunde hjälpa mig (mot ekonomisk ersättning) att mäta storleken på grytet.

Det är omöjligt att säga hur stort just det här grytet kan vara. Grävlinggryt kan vara väldigt omfattande och ju äldre de är desto mer omfattande är i regel gångsystemen. Storleken beror mycket på materialet som grävlingen har att gräva i. Är det lättgrävt, som i kolbottnar, jord eller i viss sand, blir oftast gryten stora. En uppfattning om grytets storlek kan man få genom att titta på de massor som grävlingarna dragit ut ur grytet. Det kan röra sig om väldigt många kubikmeter. Gryten kan förutom att vara vidsträckta även var djupa och över tre meter djupa gryt förekommer. Avståndet från en ingång till huvudkitteln kan ibland vara över 30 meter. Under en betongplatta kan det vara lättgrävt och grytet vara relativt stort. Enda sättet att få en någorlunda uppfattning om hur gångsystemen ser ut är att skicka ner en hund som söker igenom grytet och då försöka följa den med en grytpejl. För att en grythund ska söka igenom grytet är dock förutsättningen att det finns grävling eller färsk vittring i grytet. För att förhindra nya grävlingar att ta "grytet" i besittning igen, så måste infarterna byggas igen på något sätt. Sedan gäller det att vara uppmärksam och direkt ta bort en grävling som börjar etablera sig. Problem med grävlingar som underminerar hus är relativt vanligt förkommande, då grävlingstammen på de flesta håll är stor. Kontakt om hjälp med grävling kan sökas hos bl a Upplands Grythundklubb.