Hur blir man grytdomare?

Är intresserad grytjägare som skulle vilja utbilda mig till grytdomare. Hur blir man grytprovsdomare?

Där det finns behov av grytdomare kan lokalklubben utse person, som uppfyller vissa allmänna krav, till domarelev. Utbildningen sker sedan enligt fastställda bestämmelser. De allmänna kraven är att eleven är fyllda 25 år och medlemskap i SGK, samt att elev: - studerat gällande grytprovsregler och injagningskompendium för grythundar med kommentarer och anvisningar, samt är väl förtrogen med dessa. Har gått igenom frågeformulär för grytdomare. - är känd som en pålitlig och vederhäftig person med gott omdöme. - har flerårig erfarenhet av jakt med grythundar efter både räv och grävling. - har startat egen eller annans hund på grytanlagsprov. - aktivt deltagit i av lokalklubb, -avdelning eller rasklubb arrangerad grythundsträning, eller under elevtiden kommer att deltaga i sådan träning.