Vilken vaccination före grytprov?

När senast innan ett grytanlagsprov skall hunden vara vaccinerad och med vilken slags vaccination?

Hund över ett års ålder skall vara vaccinerad mot valpsjuka vid cirka ett års ålder eller senare. Den senast utförda vaccinationen får inte vara utförd för mer än 4 år sedan.