Hur betalar jag grytprovet?

Jag har anmält min hund till karaktärsprov i Dalstorp 26/7, men hittar inte pg-kontot till Västergötlands GK. Hur ska jag betala?

Ring och fråga kassören eller den som tar emot anmälningarna i klubben om hur du ska göra.