Vad tränar jag på inför ett karaktärsprov?

Vad kan jag träna på inför ett grytkaraktärsprov?

Kontakta någon i styrelsen i den lokalklubb som du har närmast till.