Chipläsare på grytprov?

Vår terrier är chipmärkt och jag undrar om det kommer att finnas en chipläsare på Grytprovet i Skogstibble den 14/9? Om inte, var kan man låna/hyra en sådan?

Är hunden märkt med chip, så är det hundägaren som är skyldig att hålla med läsare vid prov. I det aktuella fallet så kontakta sekreteraren i UGK om det går att ordna en läsare.