Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

Spelar det något roll vilket djur som sprängs vid prov?

Måste det vara räv som sprängs? Om hunden gör ett bra arbete och de visar sig vara en grävling som lämnar hålan när trycket blir för stort, är inte det godkänt då? Och omvänt, man startar som sprängare men de visar sig bli en räv som blir låst om man då avvaktar 30 min och sen gör nedslag och räv skjuts, är de då inte godkänt förliggarprov? Likaså om räven vänder i grythålet pga att passkytten står fel, ska hunden dömas bort då?

För rävsprängare, hundar som gjort minst ett godkänt grytanlagsprov som sprängare, är det räv som gäller vid jaktprov och inget annat. På motsvarande sätt när det gäller förliggare där det endast är grävling som är giltigt. Anledningen till att det finns två olika prov är bland annat den stora skillnaden som i regel finns mellan räv och grävlingars sätt att reagera för en grythund. En grythund är därför speciellt tränad, provad och injagad för att bli så effektiv som möjligt för antingen räv eller grävling. Grytjaktprovet är den verkliga “examen” för ett grythund. Ett jaktchampionat gör hunden till ett föredöme och att den kan vara lämplig som avelshund. Av den anledningen får inte ett jaktprov bedömas annat än det som gäller för en specialist som sprängare eller förliggare.Att t ex gräva fram en räv för hunden får oftast det resultatet att hunden istället för ett rörligt sprängararbete börjar med ett arbetssätt som en förliggare. Det gör ingen rävjägare glad. I det fall en räv vänder om utanför grytet på grund av en passkytts agerande, så beror det på hundens arbetssätt i övrigt om den det blir ett godkänt prov eller inte. Räven har ju lämnat grytet och bör i regel vara godkänd.