Vilka gryt väljer rävarna?

Vad är det som gör att ett gryt kan vara bebott ett år och ett annat år inte?

Det finns vad vi brukar kalla stamgryt, där räven ofta har sin kull. Att räven inte alla år använder grytet kan bero på någon störning vid grytet en tid innan honan ska lägga sin kull. Till exempel att en hund varit nere i grytet eller att människor varit vid grytet. Rävhonan flyttar också sina ungar till ett annat gryt vid störningar. I en del fall är gryten där rävungarna växer upp tämligen enkla. Det vi kan utgå ifrån är att samtliga rävar känner till alla gryt som finns på en mark. Alltså betydligt flera än vad vi vet om. Onödiga störningar bör året runt undvikas vid gryten. En hund bör således inte släppas ner i ett gryt om det inte finns räv inne. Det tar i regel minst två veckor innan en räv går ner i ett sådant gryt.