Flyttar räven in i grävlingens gamla gryt?

Hur kommer det sig att räven som inte är så grytbenägen hittar gryt, för den gräver ju sällan själv gryt utan övertar eller lever i grävlingens gryt?

Möjligheterna till gryt är relativt många i ett skogsområde. Det kan var till exempel i blockterräng, under större stenar, under trädrötter, uthus eller lador. Här kan räven ta ett lämpligt gryt, som inte behöver vara gjort av grävling, eller själv gräva ut ett gryt. Räven gräver inte så omfattande gryt som grävlingen, men visst gräver också räven ut gryt. Det kan förekomma att räven övertar ett tomt grävlinggryt, men motsatsen är mer vanlig. Vintertid kan dock räven gå ner för att tillfälligt söka skydd i ett grävlinggryt där grävlingarna ligger inbäddade i bottnen på grytet. Under den mest intensiva skabbperioden övertogs många klassiska rävgryt av grävling.