Vad skiljer ett typiskt rävgryt från ett typiskt grävlinggryt?

Vad skiljer ett typiskt rävgryt från ett typiskt grävlinggryt?

Ett typiskt grävlinggryt kännetecknas av utgrävda jord/sandhögar utanför grytgångarna, om det inte är ett rent stengryt. I övrigt av vältrampade stigar till grytet, av grävlingarna tappade tussar av bäddmateriel, som torrt gräs, vid stigarna, samt gropar med spillning invid grytet. Räven är inte så hårt bunden till gryten som grävlingen och spårtecknen invid gryten är inte så tydliga. I de fall då räven har haft ungar i grytet finns det dock bytesrester runt grytet. Rävens fräna lukt går att känna vid ett använt rävgryt. Grävlinglukten är en mer mild doft. I kompendiet "Grythundar Träning och Jakt" finns mer att läsa om räv och grävling. Kompendiet beställer du här.