Får grythunden syrebrist?

Får aldrig hunden brist på syre i de trånga grytgångarna?

Svårt att få luft kan det bli för hunden i sand och jordgryt. Där kan den själv täppa till gången genom sitt format och sedan går det åt en hel del syre för att skälla. Det kan då inträffa att hunden (förliggaren) bryter innan jägaren hunnit ta sig ner till grytgången. En annan sak som gör att en grävlinghund kan få dåligt med luft är om den saknar tillräcklig auktoritet och är för dålig på att "städa" bakom sig. Anledningen till det är att i sand och jordgryt kan en grävling, om den får tillfälle, börja gräva sig vidare i gången. Sanden kommer att spruta över hunden. Får inte hunden stopp på grävlingen och/eller inte kan jämna ut sanden, som den i sin tur skyfflar bakom sig, så kan hunden befinna sig med en sandvall bakom sig och en vall framför sig där grävlingen "förklyftat" sig.