Hur hittar jag ett gryt?

Finns det något speciellt kännetecken man bör leta efter när man ska försöka hitta gryt på markerna? Beror det på var i landet man bor, ska man leta där det finns vattendrag, eller gräver grävling och räv där det passar dem?

När det gäller att hitta gryten på en mark så går det inte att beskriva det kortfattat och det är inte helt enkelt. En utgångspunkt kan vara att intervjua en äldre jägare som jagat på marken längre tillbaks i tiden om vad han kan minnas om gryten. Grävlinggryt är betydligt lättare att hitta än rävgryten. Grävlingen är också mer bunden till gryten än räven. Inom en grävlingklans revir finns det även skilda typer av gryt som stamgryt och sommargryt. Du bör titta i SGK´s "Grythundar-Träning-Jakt" där finns det en del tips.