Kommer grytjakten att förbjudas?

Vet ni om grytjakten kommer att förbjudas?

Det finns inget välgrundat motiv som tyder på att grytjakten kommer att förbjudas. Den betraktas av väldigt många som en samhällsnyttig verksamhet. Behovet av eftersökshundar för skadade eller sjuka grytlevande djur poängteras, vid utbrott av allvarliga smittosamma sjukdomar som rabies och TBC, samt vid förekomst av dvärgbandmask är tillgången på grythundar vid bekämpningen av stor betydelse. Grytjägarnas och deras hundars insatser vid skyddsjakter av olika slag efter räv, grävling, mink och mårdhund är också närmast oumbärliga. Till det kommer grytjaktens stora betydelse i viltvården och för en biologisk mångfald.