Inköpsställen

När det gäller att få tag på bra litteratur om grythundar och grytjakt i allmänhet och om Terrier i synnerhet, är det engelska respektive amerikanska titlar som står till buds. Än så länge har väldigt få svenskspråkiga titlar utkommit.

Eftersom ämnet ifråga är smalt hittar man inte mycket i den konventionella bokhandeln. Möjligheten finns ju förstås alltid att beställa böcker hos den lokala bokaffären, men det kan bli dyrt och man måste ju på förhand veta vilken titel man vill ha. Att då och då besöka bokantikvariaten kan dock löna sig eftersom det hos dessa ibland dyker upp äldre svenskspråkig litteratur till en billig penning.

Ett annat enklare och oftast billigare sätt är att beställa böcker via Internet. Fördelarna är att utbudet generellt sett är större hos nätbokhandeln, att det är väldigt lätt att söka efter intressanta titlar och att beställda böcker, om de inte är för stora, levereras som post hem till brevlådan.

Nedan följer några tips på bokaffärer som kan vara värda ett besök.

Bokaffärer med generellt sortiment

Bokaffärer med specialsortiment