GGK: GA-provet 1/7

GGK gaprov 180701


GGK hade GA prov 1/7-18 med 6 hundar till start och 5 belönades med Kvalité 1 i bedömningen.

Tack alla inblandade för en trevlig dag vid provgrytet.

Styrelsen GGK