GGK: Inbjudan till läger samt arbete med hägnet

Inbjudan till läger finns nu i dokumentarean.

Vi behöver ägna lite tid åt vårt hägn! Vi har bestämt att vi ska träffas lördagen den 11 juli för detta ändamål. Vi behöver många ! arbetskrafter denna dag. Samordnar gör Micke I, så ring honom. Det blir något tilltugg som vi bjuder på!!! Micke har 070-6688217.

 

Välkomna!