GGK: lägret inställt

Med anledning av för få anmälda deltagare till lägret ändras lägerplanerna till två provdagar.

Lördag den 8 augusti har vi grytprov som startar kl. 1700

Söndag den 9 augusti har vi grytprov som startar kl 0900 och

Viltspårsproven på söndagen startar kl. 0800.

Välkomna!