Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

ÖNGK: Viltspårprov 2008

Viltspårprov (rörligt) anordnas under säsongen för alla hundraser i såväl Umeå som Piteå. Vi hoppas du använder webbanmälan och väljer ort, Piteå eller Umeå.

 • Viltspårdomare i Umeå: Per Hörstedt tel arb 090/785 15 41, hem 090/13 09 79.
 • Viltspårdomare i Piteå: Erland Johansson tel 0911/21 14 08 alt 070/210 78 04 samt Peter Wikström 0911/393 30)

Viltspårprov som är rörligt innebär att vi utför proven en dag som passar dig och domaren, domaren ringer dig. Anmälan ser vi helst att du gör här på hemsidan (se provsidan) den månad och ort, Umeå eller Piteå, du vill göra provet. OBS! Provdatum sättes till månadens slut, men kommer att ske den dag du och domare kommit överens om.

Priser för viltspår:

 • Fasta prov 350 kr
 • Rörligt viltspårprov under säsongen kostar 350 kr.
 • Om din hund är chippad tillkommer 50 kr för avläsning/identifiering av hund. (Betalas in i samband med inbetalning av provavgift). Normalt är det hundägarens ansvar att ha avläsare med sig vid rörligt prov. Betala in den avgiften i samband med inbetalning av startavgiften!

Angivna priser inkluderar domarens arvode och resekostnader. Avgifter betalas in på ÖNGKs PG-nr 79 44 82-0. Var vänlig ange provtyp och hundens namn vid inbetalning.

ÖNGK: Avgifter för träning och prov i gryt

Grytträning under vårsäsongen 2008 sker med skinn och kostar 20 kr för medlemmar och 40 kr för icke medlemmar.

Grytträning med grävling from 5 juni 2008 kostar 50 kr för medlemmar eller 100 kr för icke medlemmar. Denna betalning sker vid grytet till ansvarig.

Grytprov enligt SGK:s taxa:

 • Apportering 120 kr
 • Karaktär 120 kr
 • Anlag 200 kr

Avgifter betalas in på ÖNGKs plusgiro 79 44 82-0. Var vänlig ange provtyp och hundens namn vid inbetalning.

ÖNGK: Regler vid träning 2008

Vid Grytträning

 • Föranmälan till träning görs till Peter Wikström tel. 0911/393 30.
 • Träningstid/hund, max 10 min.
 • Prioritering vid träning, om det är många föranmälda hundar, enligt nedan.

Prioritering vid träning

 1. Hundar, 1 år och äldre, som skall fram till sitt 1:a prov.
 2. Nybörjarhundar, korta pass ca 5 min, 1 år eller äldre.
 3. Unghundar, yngre än 1 år, (kan komma att samlas ihop till särskild träningskväll).
 4. Hundar som erhållit GAS/F och tänker ta ett 2:a prov, (naturgrytprov rekommenderas till sådana ekipage).

OBS! Inga obehöriga hundar får vistas vid grythägnet förrän det blir ekipagets tur för träning.

ÖNGK: Anmälan till prov 2008

Anmälan till prov ser vi helst att du gör via hemsidan, se provsidan. Allmänt gäller för startande hund vid prov

 • Stamtavla och vaccinationsintyg för hund ska uppvisas.
 • Kvitto/kopia på betald startavgift ska uppvisas. VIKTIGT!
 • Tatuerad märkning av hund ska vara lätt att avläsa (avlägsna hår ur örat).
 • Information om tik löper anmälas till domare.
 • Meddela förhinder till ansvarig i god tid.

ÖNGK: Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplanen för 2008 finns att ladda ner från vårt dokumentarkiv.