Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

UGK: Anmälan till viltspårproven öppen

Nu har vi öppnat säsongen för viltspårproven i Uppland, Södermanland och Östergötland inom Upplands grythundklubb, UGK.

UGK arrangerar rörliga prov hos olika viltspårdomare i regionen. Din anmälan kommer att vidarebefordras till vår viltspåransvariga, Linda Westerberg, som kommer att kontakta er för att göra upp om lämplig tid och plats för spårprov. Har ni kontakt med en domare och denna kan döma för Grythundklubben kan ni kontakta Linda så ordnar hon alla papper och senare registreringen av provet.

Observera att våra domare dömer efter den nya regler som började gälla inom SKK:s alla klubbar som arrangerar viltspår. Det rörliga provet ska vara bokat fem dagar före provdagen. Den omedelbara nyheten är vid spårstarten. Läs mer om det i viltspårprovsreglerna som du hittar här >>

Provanmälan>>

När hunden är anmäld till prov betalar man 150 kr som är anmälningsavgiften till klubben på pg 77666-6 och ange hundens registreringsnummer, stamtavlenamn och ägarens namn samt ange att det gäller rörligt spårprov. Det tillkommer ytterligare ersättning som ska betalas till domaren på plats. Uppgift om detta får ni genom Linda. Medtag vaccinationsintyg och kvitto på inbetald anmälningsavgift.

Viltspåransvariga Linda Westerberg nås via e-post eller mobil 073-944 77 72.