Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

UGK: Rapport årsmötet 2015

Åm 2016 Linda o Anja med tårta 500

Upplands Grythundklubb hade kallat till årsmöte den 7 februari i Knutmassomuséet i Gimo. Linda och Karl-Erik Westerberg hade ordnat med god förtäring och därtill en iögonfallande tårta till kaffet. Men först den formella årsmötesordningen. Till mötesordförande valdes Annica Andersson och mötets nedtecknare var Anja Svensson. I den avgående ordförandens frånvaro föredrog kassören Karl-Erik Westerberg det gångna årets verksamhet med uppgradering av grävlingshägnets inredning, många träningar på Öster Malma, 30-talet grytanlagsprov på Öster Malma och Skogstibble, 40-talet viltspårprov, deltagande med monter och mobila grytet på Almungehägnens invigning och det grytet lånades senare av Tysk Jaktterrierklubb till deras sommarträff i Kil och man uppgraderade i det sammanhanget grytet till ett fullödigt godkänt provgryt. En ny viltspårdomare Anna Wilsson examinerades av vår nestor Jan Domarhed och ny gryttränare är Björn Alkesjö efter aspirant för domare Carl Söderberg. 
Revisor Annika Rönnings föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 och så skedde.
I planen för 2016 ligger oförminskad verksamhet på Öster Malma, prov i Skogstibble, viltspårsverksamheten fortgår och UGK avser deltaga på Tullgarnsmässan. Det planeras för en ny grytanläggning i Almunge i samarbete med Roslagens Jakt & Vilt. 
Vid valen återinstallerades Jan Johansson som ordförande efter ett års paus. Mångårige engagerade valberedaren Niklas Carlberg ersattes av Susanne Sundkvist som sammankallande. Valberedningens Pelle Wallner efterträddes på två år av Helena Schnackenburg. Annica Andersson har ett kvar som valberedare. Ny revisorssuppleant Tommy Torstenson efter avgående Lisa-Marie Ekbom. 
Vid konstituerande mötet var det få funktioner som bytte innehavare, men Jan Johansson överlämnade arrangerandet av jakter för medlemmarna till Anna Wilsson emedan han kvarstår som jaktprovssamordnare. Han blev också sammankallande i driftsrådet för den planerade grytverksamheten för Almunge.   

Så var det dags för frosseri - kaffe och en väldigt svartvit tårta väntade. Ett nytt verksamhetsår 2016 var därmed inlett.
Åm 2016 tårta rs 

UGK: Sista träning på Öster Malma 21/9

Nästa och sista träningen

Måndagen den 21 september kl ca 18.00 (OBS: dag och tid)
.
Tränare: Emil Ahlén och Björn Alkesjö
Träningsanmälan till Annica tel 073-831 44 90 sönd 20/9 kl 18.00-19.00 via sms. Hundar som ska gå provet den 27e har företräde och vi har max 10 hundar.  
(Taxklubbens medlemmar bokar in sig via Charlotte Lorichs tel 0702-833818)

Kommande grytanlagsprov 
Skogstibble 20/9 Domare Pär Löfström
Öster Malma 27/9 Domare 

Till provanmälan>>

OBS: Hundar som har avlagt godkänt/kvalitet 1 på anlagsprov är klara i provgrytet och är inte välkomna att träna. Som alltid gäller: Inga lösa hundar på Öster Malma, oavsett ålder. Inga åskådarhundar framme vid grytet. 

Träningsavgift 100 kr för medlemmar. Nya medlemskap (250kr) som betalas på plats ger gratis första träning.

Frågor till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 


Driftsråd för Öster Malma 2015

 

Emil Ahlén, Anja Svensson, Charlotte Lorichs, Annika Rönnings och Annica Andersson (sammankallande)

UGK: Grytanlagsprov på Öster Malma 23/8

150823 Öster Malma
Fr.v. Carl Söderberg med taxen Vilda, Emil Ahlén, domaren Markus Olsson, Emil Davidsson med foxterriern Prinsen. Felix Fransson med borderterriern Fox, Maja Krstic med tyskterriern Karma, Annica A med parson russellterriern Neo.

Årets tredje grytanlagsprov i UGKs regi genomfördes på Öster Malma i eftermiddagsol söndagen den 23 augusti 2015. Fem hundar - en tax, en tyskterrier, en släthårig foxterrier, en borderterrier och en parson russell terrier - startade på anlagsprov för domaren Markus Olsson, provledare Emil Ahlén och kommissarie Sara Olsson.

Hundarna och förarna har följts åt i träningen och det var en klart engagerad publik som höll tummarna för varandras hundar under provets gång.

Alla fem hundarna tilldelades kvalitet 1 för sitt arbete av Markus och får därmed titeln J, jaktmeriterad, och parsonhanen fick därtill med sig ett godkänt apporteringsprov hem. Provledaren, grävlingsfogden tillika tränaren Emil Ahlén sågs le många gånger denna kväll när hundarna nådde hela vägen fram och nu är redo för skogen. 

150823 Öster Malma -kommissarie Sara s
Kommissarie Sara fick beröm av domaren för exemplarisk ordning på prislistor och protokoll.

 


150823 Öster Malma - Felix o Fox tur
Felix ska strax starta borderkillen Fox och publiken håller tummarna. 

150823 Öster Malma - Felix o Fox familj
Kort därefter kunde Felix och familjen åka hem med en jaktmeriterad Fox med ett protokoll som det stod GA kval 1 på. 

150823 Öster Malma 2
Fem kvalitet 1 och en GK GAP och en glatt leende tränare Emil Ahlén (2a fr.v.) 

UGK: Viltspårproven vårstartar

Nu har vi öppnat säsongen för viltspårproven i Uppland, Södermanland och Östergötland inom Upplands grythundklubb, UGK.

UGK arrangerar rörliga prov hos olika viltspårdomare i regionen. Din anmälan kommer att vidarebefordras till vår viltspåransvariga, Linda Westerberg, som kommer att kontakta er för att göra upp om lämplig tid och plats för spårprov. Har ni kontakt med en domare och denna kan döma för Grythundklubben kan ni kontakta Linda så ordnar hon alla papper och senare registreringen av provet.

Viltspårprovsreglerna som du hittar här >>

Provanmälan>>

När hunden är anmäld till prov betalar man 150 kr som är anmälningsavgiften till klubben på pg 77666-6 och ange hundens registreringsnummer, stamtavlenamn och ägarens namn samt ange att det gäller rörligt spårprov. Det tillkommer ytterligare ersättning som ska betalas till domaren på plats. Uppgift om detta får ni genom Linda. Medtag vaccinationsintyg och kvitto på inbetald anmälningsavgift.

Viltspåransvariga Linda Westerberg nås via e-post eller mobil 073-944 77 72.

UGK: Årsmöte 20:e februari

 

Kallelse till årsmöte för Upplands Grythundklubb

Tid: Torsdag 20 februari klockan 19.00

Plats: Kvarnen Knutmassomus'eet i Gimo  (Se nedan)

Klubben bjuder på fika och smörgåsar.
Efter årsmötet finns möjlighet att se på Knutmassomus'eet info om museet  http://www.knutmasso.se/ 

Anmäl att ni kommer senast lördag den 15/2 till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  alt 0704431230 Kalle Westerberg

Motioner sänds senast 6/2 till sekreterare Anja Svensson, epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. alt. brevledes till: Anja Svensson, Valsberg, Fridhem, 61196 Jönåker

Valberedningens sammankallande Niklas Carlberg nås på Tel: 0224/300 54, 070/736 39 10 och  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Observera även att det är dags att betala in 2014 års medlemsavgift på SGK:s pg 109548-8 och att endast medlemmar kan ingå i röstlängden. Uppge namn, adress, epost och ”UGK” för att bli knuten till denna lokalklubb. 

Vägbeskrivning:

I Uppsala på E4 tag av på avfart 188  mot Östhammar, följ skyltar mot Östhammar väg 288, i Gimo sväng vänster in på Bruksgatan mittemot XL-bygg.
Kvarnen Knutmassomuséet
Bruksgatan 6, 747 44 GIMO

GPS Koordinater

WGS 84 (lat, lon):
N 60° 10.770', E 18° 10.838'
WGS 84 decimal (lat, lon):
60.17949, 18.18063
RT90:
6675810, 1631816
SWEREF99 TM:
6675651, 676401


 

Eniros karta - http://kartor.eniro.se/query?what=maps&;search_word=bruksgatan+6+gimo&geo_area=&from