Anlagsprov

 

Ändamålet med grytanlagsprov

 

Bedömningen ska alltid fokuseras på hundens lämplighet, vad gäller temperament samt arbetssätt för jakt/eftersök på räv och/eller grävling samt mårdhund.

Därigenom kan jakt och eftersök bedrivas på ett så skonsamt sätt som möjligt, för både bytesdjur och hund. Risken för skador på såväl bytesdjur och hund minimeras genom dessa anlagsprov.

Hundar bör tränas och provas med godkänt resultat på grytanlagsprov innan dess att jakt under jord sker.

 

Grytanlagsprov

Grytanlagsprovet är en beskrivning av hundens egenskaper i de olika momenten. Helhetsintrycket av hundens prestation utgör underlaget för prissättningen av hunden.

Hunden bedöms och värderas i 4 olika moment:

Grytet har tre olika gångar fram till kitteln där grävlingen finns.

Hund ska släppas två meter från ingång 1. Gång 1 är initialt plåtad.

För kvallitet 1 måste hunden arbeta minimum 8 min på minst en gång, ärlighet prövas med plåt

Gångarna har följande hinder:
För terrier placeras nålsögonen stående i ingångarna 1 och 2.

 

Hunden kan tilldelas:

Kvalitet 1, motsvarar godkänt anlagsprov.

Kvalitet 2, motsvarar godkänt karaktärsprov

Kvalitet 0, motsvarar ej godkänd.

Grovt fel: skall tilldelas hund vars beteende visar på en oacceptabelt hög, samt okontrollerbar aggressivitet/skärpa.

 Hund som tilldelats kvalitet 1, eller godkänd enligt tidigare regler, äger inte rätt till ytterligare start.