Apporteringsprov

Apportering i gryt är ett prov som är en del av eftersöksträningen för grythundar. Här ska hunden apportera ut en död räv, grävling eller atrapp med en vikt av ca 6 kilo ur en sex meter lång gång med en vinkel på 45º. Maxtiden är 10 minuter.