Bruksavelspris

Svenska Grythundklubben vill med sitt bruksavelspris premiera hundar vars avkommor utmärkt sig på bruksprov och därmed stimulera intresset för uppfödning av bruksmässigt framstående grythundar med god exteriör.

Priset utdelas i brons, silver och guld. Avelshund som tilldelas pris i lägre valör, kan senare tilldelas pris i högre valör. För att komma ifråga vid utdelning av priset skall sökande avelshund bevisligen ha levat den första dagen under kvalifikationsår. Med kvalifikationsår avses 1 december till 30 november.

Respektive hanhunds- och tikägare får själv ansöka om priset och ansökan skall sändas till SGK:s sekreterare senast den 1 december det år ansökan avser. Ansökan skall uppta namn och registreringsnummer på avelshund liksom på de avkomlingar vilkas resultat önskas tillgodoräknas, även så provplats och datum, samt en försäkran att avelshunden varit i livet vid kvalifikationsårets början.

Grundpoäng

  • Godkänd på grytanlagsprov i Sverige
  • Godkänd på grytanlagsprov i Norge (lägst 1:a)
  • Godkänd på grytanlagsprov i Finland (lägst B-prov)
  • Godkänd på grytanlagsprov i Danmark (lägst 1:a)
  • 8 poäng för första godkända grytanlagsprovet, därefter 2 poäng i vardera återstående landet.

Förutom grundpoängen, krävs att hunden har lägst l:a pris i juniorklass eller unghundsklass eller ett 2:a pris i öppen klass.

Pluspoäng

  • Jaktchampionat i Sverige, Norge, Finland, Danmark 3 poäng (per land)
  • CACIT på grytanlagsprov 3 poäng (max 1/hund)
  • Cert eller Ck på utställning 2 poäng (max 1/hund)
  • Viltspårsprov (lägst gk anlagsklass) 1 poäng (max 1/land)

Berättigad till bruksavelspris i GULD är: Hanhund med avkomlingar undan minst 5 tikar, och som kan tillgodoräkna sig en summa av 80 poäng. Tik med avkomlingar efter minst 2 hanhundar, och som kan tillgodoräkna sig en summa av 70 poäng.

Berättigad till bruksavelspris i SILVER är: Hanhund med avkomlingar undan minst 3 tikar, och som kan tillgodoräkna sig en summa av 60 poäng. Tik med avkomlingar efter minst 2 hanhundar, och som kan tillgodoräkna sig en summa av 50 poäng.

Berättigad till bruksavelspris i BRONS är: Hanhund med avkomlingar undan minst 2 tikar, och som kan tillgodoräkna sig en summa av 40 poäng. Tik med avkomlingar, som kan tillgodoräkna sig en summa av 30 poäng.