Gävleborgs GK

Plusgiro: 49 10 65-9

Ordförande
Mikael Ivarsson
Adress: Björtomta 8341
821 98 Rengsjö
Mobil: 070-6688217
E-mail: ivarssonmikael.mi@gmail.com

Vice ordförande
Magnus Simonsson
Adress: Svartsbovägen 27 Sparrmur
816 94 Ockelbo
Telefon: 0297-43004
Mobil: 070-6783882
E-mail: magnus.simonsson@hotmail.se

Sekreterare
Barbro Wigren
Adress: Villav 34
826 61 Söderala
Telefon: 0270-57835
Mobil: 070-3643309
E-mail: barbro.vigren@gmail.com

Kassör
Urban Söderlund
Adress: Lundvägen 27
818 31 Valbo
Mobil: 070-6614812
E-mail: snubbe65@gmail.com

Ledamot
Frida Wigren
Adress: Villavägen 20
826 61 Söderala
Mobil: 073-8117539
E-mail: wigren.hannafrida@gmail.com

Valberedning, smk
Anna Persson
Adress: Björtomta 8341
821 98 Rengsjö
Telefon: 0278-665750
Mobil: 070-3188558
E-mail: anna_persson72@hotmail.com

Viltspåransvarig
Anna Persson
Adress: Björtomta 8341
821 98 Rengsjö
Telefon: 0278-665750
Mobil: 070-3188558
E-mail: anna_persson72@hotmail.com

Grytdomare
Daniel Andersson
Adress: Cronstedts Väg 10
815 76 Söderfors
Telefon: 0293-30666
Mobil: 070-5291535
E-mail: grytdanne@hotmail.com

Grytdomare
Mikael Ivarsson
Adress: Björtomta 8341
821 98 Rengsjö
Mobil: 070-6688217
E-mail: ivarsson@wtj.se

Viltspårdomare
Daniel Andersson
Adress: Cronstedts Väg 10
815 76 Söderfors
Telefon: 0293-30666
Mobil: 070-5291535
E-mail: grytdanne@hotmail.com

Viltspårdomare
Lars Brungs
Adress: Lasarettsvägen 62
821 31 Bollnäs
Telefon: 0278-14366
Mobil: 070-5813429
E-mail: ttb912m@telia.com

Viltspårdomare
Anna Persson
Adress: Björtomta 8341
821 98 Rengsjö
Telefon: 0278-665750
Mobil: 070-3188558
E-mail: anna_persson72@hotmail.com

Viltspårdomare
Monica Vikner stafberg
Adress: Skuttunge Lundbo 513
743 71 Björklinge
Mobil: 070-6071111
E-mail: monica@stafberg.com