Grytträning

Man tränar sin hund för grytjakt i ett provgryt där det finns lock på gångarna så att man kan observera hur hunden jobbar i grytet. Till sin hjälp har man en tam grävling som är speciellt tränad för sin uppgift.

Var tränar jag?

Det är lokalklubbarna som ansvarar för grytträningen. Kontakta någon i styrelsen för den lokalklubb där du bor så kan de hjälpa dig med var närmsta provgryt finns.

När tränar jag?

Träningarna börjar inte förrän på våren/försommaren när grävlingen har kommit ur sin vinterdvala och brukar pågå under sommarmånaderna. Titta på din lokalklubbssida för träningstider eller kontakta någon i lokalklubben styrelse för information.

Hur gammal ska min hund vara?

De olika grythundraserna – och individerna – mognar olika fort för att klara av uppgiften att träna gryt. Hunden bör vara närmare året innan man börjar men det är inget hinder att börja senare.

Ett provgryt kan vara fast, eller som på bilden, mobilt. Det har en kittel för grävlingen i mitten och dit leder tre gångar med olika hinder, som ska symbolisera de svårigheter som kan möta hunden under jord. En gång har ett liggande nålsöga på 13*17 cm, den andra har en stående, och i det tredje måste hunden hoppa upp 60 cm för att få kontakt med grävlingen.

Kitteln är rörlig så att tränaren eller provdomaren kan vrida fram det hål som grävlingen ska möta hunden ifrån. Man använder galler mellan hund och grävling för att undvika skador på djuren. Vid provet bedöms hundens smidighet och rörlighet samt förmåga att attackera utan alltför hård konfrontation.

Vi skiljer på två typer av grythundar; rävsprängaren är hundar för jakt på räv och är de vanligaste hundarna, samt förliggare, vilka är hundar för jakt efter grävling.

De olika typerna har helt olika arbetssätt och fordrar därför olika former av träning och prov. I regel har jägaren skaffat en hund för antingen räv eller grävling. Visar träningen att den skulle fungera betydligt bättre för det andra viltslaget får man tänka om.

I ett grytprov används grävling som prov- och träningsdjur oavsett om det är frågan om sprängare eller förliggare. De provgrävlingar som används är speciellt tränade för sin uppgift och vet hur de ska sätta sig i respekt hos hundarna.

Grävlingen måste vara uppfödd i hägn. Ju tamare den är desto bättre fungerar den.