Bergslagens GK

Plusgiro: 440 86 13-0

Ordförande
Mats Hirschman
Adress: Söderhult Rönnbacka 1, 585 78 Vreta kloster
Mobil: 070-3809149
E-mail: mh@adiuvare.se

Vice ordförande
Anna Hammarsten
Adress: Tingvastbo 132, 733 93 Sala
Telefon: 073-7529044
Mobil: 073-7529044
E-mail: anna@virrvarvets.com

Sekreterare
Tommy Jönsson
Adress: Hällsta 20, 734 91 Hallstahammar
Mobil: 070-6750467
E-mail: tommyj.hellsta@telia.com

Ledamot
Gustaf Aldén
Adress: Hedåker 133, 733 62 Västerfärnebo
Telefon: 070-5271640
Mobil: 073-7258092
E-mail: alden.gustaf@gmail.com

Ledamot
Annica Larsson
Adress: Växthusgatan 4, 733 33 Sala
Telefon: 070-2541372
Mobil: 070-6799775
E-mail: atterboms@telia.com

Ledamot
Mikael Tofthagen
Adress: Yxsjöberg 202, 772 94 Grängesberg
Telefon: 0240-661013
Mobil: 070-2463195
E-mail: micke_terv@hotmail.com

Suppleant
Sören Sellén
Adress: Ålby 1, 734 92 Hallstahammar
Mobil: 070-3454069
E-mail: sorensellen@telia.com

Revisorsuppleant
Thorbjörn Larsson
Adress: Växthusgatan 4, 733 33 Sala
Telefon: 0224-16640
Mobil: 073-5312736
E-mail: atterboms@telia.com

Valberedning, smk
Jenni Broms Olsson
Adress: Lospånga Byväg 18, 725 92 Västerås
Telefon: 021-55859
Mobil: 070-6225707
E-mail: jenni.broms@telia.com

Valberedning, smk
Emelie Granlund
Adress: Benvägen 10 Lgh 1001, 723 52 Västerås
Mobil: 073-6437428
E-mail: emelie.granlund@telia.com

Valberedning
Ann-sofie Hirschman
Adress: Söderhult Rönnbacka 1, 585 78 Vreta Kloster
Telefon: 013-68258
Mobil: 073-9830835
E-mail: ah@adiuvare.se

Provansvarig
Hans Hjorth
Adress: Rotevägen 12, 734 30 Hallstahammar
Telefon: 0220-13512
Mobil: 070-6669985
E-mail: hjorthhans@hotmail.com

Viltspåransvarig
Tommy Jönsson
Adress: Hällsta 20, 734 91 Hallstahammar
Mobil: 070-6750467
E-mail: tommyj.hellsta@telia.com

Grävlingsfogde
Tommy Jönsson
Adress: Hällsta 20, 734 91 Hallstahammar
Mobil: 070-6750467
E-mail: tommyj.hellsta@telia.com

Träningsansvarig
Margaretha Grafström
Adress: Älvkullevägen 27 C, 682 33 Filipstad
Mobil: 073-0510655
E-mail: margaretha.grafstrom@gmail.com

Träningsansvarig
Tommy Jönsson
Adress: Hällsta 20, 734 91 Hallstahammar
Mobil: 070-6750467
E-mail: tommyj.hellsta@telia.com

Gryttränare
Margaretha Grafström
Adress: Älvkullevägen 27 C, 682 33 Filipstad
Mobil: 073-0510655
E-mail: margaretha.grafstrom@gmail.com

Gryttränare
Hans Hjorth
Adress: Rotevägen 12, 734 30 Hallstahammar
Telefon: 0220-13512
Mobil: 070-6669985
E-mail: hjorthhans@hotmail.com

Gryttränare
Tommy Jönsson
Adress: Hällsta 20, 734 91 Hallstahammar
Mobil: 070-6750467
E-mail: tommyj.hellsta@telia.com

Gryttränare
Tomas Larsson
Adress: Munkbyn 104, 841 77 Torpshammar
Telefon: 019-445021
Mobil: 070-1319986
E-mail: ottercap53@gmail.com

Gryttränare
Sören Sellén
Adress: Ålby 1, 734 92 Hallstahammar
Mobil: 070-3454069
E-mail: sorensellen@telia.com

Grytdomare
Margaretha Grafström
Adress: Älvkullevägen 27 C, 682 33 Filipstad
Mobil: 073-0510655
E-mail: margaretha.grafstrom@gmail.com

Grytdomare
Hans Hjorth
Adress: Rotevägen 12, 734 30 Hallstahammar
Telefon: 0220-13512
Mobil: 070-6669985
E-mail: hjorthhans@hotmail.com

Grytdomare
Tomas Larsson
Adress: Munkbyn 104, 841 77 Torpshammar
Telefon: 019-445021
Mobil: 070-1319986
E-mail: ottercap53@gmail.com

Grytdomare
Peter Sandberg
Adress: Södra Billstagatan 11, 722 40 Västerås
Telefon: 021-331701
Mobil: 070-6789626
E-mail: peter.s.g.sandberg@me.com

Grytdomare
Sören Sellén
Adress: Ålby 1, 734 92 Hallstahammar
Mobil: 070-3454069
E-mail: sorensellen@telia.com

Viltspårdomare
Tommy Jönsson
Adress: Hällsta 20, 734 91 Hallstahammar
Mobil: 070-6750467
E-mail: tommyj.hellsta@telia.com

Viltspårdomare
Sören Sellén
Adress: Ålby 1, 734 92 Hallstahammar
Mobil: 070-3454069
E-mail: sorensellen@telia.com