Västernorrlands GK

Plusgiro: 5595-3038

Inga medlemmar finns listade.

Grytdomare
Håkan Semb
Adress: Kyrkvägen 23
841 31 Ånge
Mobil: 070-2053115
E-mail: hakan.semb@rundvirkeskog.se

Viltspårdomare
Jim Morén eriksson
Adress: Marknadsvägen 3
861 92 Bergeforsen
Telefon: 060-80042
Mobil: 070-3436298