Grythundsraserna

Grythunden ska utan att vara rädd ha respekt för rovdjuret. Det är viktigt för både hundens egen del för att undvika skador, samt med hänsyn till viltet. Klokhet och ett balanserat arbetssätt är viktigt. En hund som har för stor skärpa och saknar all respekt för rovdjuret är klart olämpligt och helt värdelös vid praktisk grytjakt. Dessa egenskaper kan bedömas vid träningar och prov.

Inom de aktuella raserna finns det dock många linjer som inte längre har de rastypiska grytanlagen. Rådfråga Grythundklubben före köp av grythund och/eller studera provresultaten i klubbens Årsbok. Du får Årsboken om du är medlem i SGK.

RÄVSPRÄNGARE
Grythundarna har en stor användbarhet. Jakt på räv kan dock sägas komma först. Träning i provgryt och grytanlagsprov syftar till att få fram effektiva ”rävsprängare”. Stor rörlighet och korta rusher får räven att snabbt lämna grytet. Trots att grävling används som provdjur är alltså inte målsättningen att få fram hundar för sådan jakt.

FÖRLIGGARE
Grävling, mårdhund, mink och mård jagas med fördel med grythund. Vid jakt på grävling används en ”förliggare”, dvs en hund som inte är speciellt skarp och vars egentliga uppgift är att med sitt skall markera var i grytet grävlingen befinner sig.

APPORTÖR
Många grythundar används som kortdrivare på rådjur, hjort, älg och vildsvin. Viltspår och apportering är exempel på andra användningsområden.

EFTERSÖK
Likaväl som när det gäller att förkorta lidandet hos en skadad morkulla eller älg, gäller detta för skadade och sjuka rävar och grävlingar. Här finns inget alternativ till vältränade grythundar. Viltvård och skyddsjakt har också behov av dugliga grythundar.

En kompis med aktivitetsbehov

Borderterriern är till sitt ursprung en allsidig jakthund. Den har aldrig blivit ”utställningsavlad”, utan har förblivit en rustik, sund hund som älskar att arbeta – det må gälla jakt, lydnad, spår, agility eller lek och ras med familjemedlemmarna. Dess förmåga att koppla av mellan passen gör den till en behaglig familjehund – att ligga i knät och gosa och hålla ett öga på kökets aktiviteter hör till favoriterna inomhus.

Borderterrier är en av de friskaste hundraserna idag. En borderterrier på 14 år – pigg och alert – är ingenting ovanligt.

En borderterrier

 • älskar människor och särskilt barn, som den har stort tålamod med – det är inte i första hand som vakthund man väljer rasen.
 • är glad och vänlig, kontaktvillig och röstkänslig. Eftersom den gärna vill vara sin ägare till lags räcker det ofta att skärpa tonen när den gör något galet. Med beröm och uppmuntran lär den sig fort olika saker.
 • är påhittig och tycker om att stå på egna ben. Den är aktiv till sin läggning och kan sysselsätta sig själv – undersöka alla hål och spår ute, kasta omkring med en leksak inne.
 • skäller inte i onödan.
 • samsas och leker gärna med andra hundar. Den startar sällan slagsmål men går heller sällan undan om den blir provocerad.
 • är en jakthund – familjens katt och även andra husdjur kan känna sig säkra, men utanför familjekretsen räknas dessa som jaktbyte.

Text och bild hämtad med tillstånd från www.borderterriersallskapet.com

Klubbens hemsida
www.borderterriersallskapet.com

En självsäker, aktiv, livlig och alert terrier

Jack Russell terriern skall ge ett livligt, aktivt och alert intryck. Den skall imponera med sitt orädda och glada temperament. Man får inte glömma att detta är en arbetande terrier vars egenskaper skall besvaras. Nervositet, rädsla eller överdriven aggresivitet måste motarbetas och den skall alltid visa sig med självförtroende.

Jack Russell Terrier kommer ursprungligen från England. Där formades rasen under 1800-talet av kyrkoherde John (Jack) Russell. Han utvecklade en typ av foxterrier som passade de jaktegenskaper han sökte i en hund som skull klara av livet med foxhounds likaväl som att den skulle kunna gå ner i rävgryt eller driva ut andra rovdjur ur dess bohålor. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som Parson Russell Terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som Jack Russell Terrier.

I Sverige finns Jack Russell terriern i två varianter, de som är registrerade inom SKK och de som inte är det. Sedan 2002 kan Jack Russell terriern registreras i SKK. Denna Jack Russell har en rasstandard som kommer från Australien och skiljer sig något från den ursprungliga brittiska rasstandarden. Den variant som ej är registrerade inom SKK är hundar avlade enligt den ursprungliga engelska rasstandarden. Dessa hundar benämns ofta att de är registrerade i ”JRTC of Sweden” eller ”JRTC of GB Sweden”.

Text och bild hämtad med tillstånd från JRTC of GB, www.jackrussell.nu

Läs mer om Jack Russell Terrier på rasklubbarnas hemsidor.

Rasklubbens hemsida
www.jackrussellklubben.se
www.jrtc.se

Parson russelterriern – alltid redo!

En Parson Russell Terrier är:

 • Mycket läraktig – lär sig ”dåliga” saker lika fort som ”bra”.
 • Livlig och lekfull – hitta på hyss när man har tråkigt är ”buus”.
 • Lugn och vänlig – efter ett tillfredställande motions/tränings/jaktpass med husse/matte, är soffan med kel mysigt.
 • Självständig – i jakt ovan jord är den en kortdrivare och söker ut över stora ytor. Under jord sköter den det mesta själv men vill gärna ha ägaren ”med sig”.
 • Vaktar gärna hemmet och bytet, kräver vänlig men fast hand.
 • Parson Russelln ÄR en Terrier, och kan visa ett häftigt temperament när det verkligen behövs, men är däremellan helt balanserad.

Text och bild hämtad med tillstånd från www.parsonklubben.se

Rasens hemsida
www.parsonklubben.se

Den släthåriga foxterriern är en liten frisk och sund hund. Den är aktiv och älskar sin familj

Den släthåriga foxterriern är en hund som från början framavlades för ett vara en estetiskt tilltalande grythund. Grytarbete kräver att hunden använder sin hjärna, och det är troligtvis därför som den släthåriga foxterriern är en mycket intelligent hund.

Jakt på räv är den vanligaste jakten med foxterriern och aveln inriktas i huvudsak på rävsprängare. Här kommer dess goda rörlighet och relativt höga skärpa väl till pass. För att fullgöra sina uppgifter vid jakt på vilt under jord ställs höga krav på hundarnas mentala och fysiska egenskaper. De jagande foxterrierna har mod, rovdjursskärpa, samt mycket god jaktlust. Förutom grytjakten fungerar den också bra som stötande och kortdrivare på rådjur mm, minkjakt och eftersök.

Om du är intresserad av den släthåriga foxterriern som en grythund tänk då på att hunden kommer från en uppfödare som föder upp i första hand grythundar från dokumenterade grythundslinjer.

Rasklubbens hemsida
www.foxterrierklubben.com

En mångsidigt användbar jakthund

Den moderna taxens hemland är Tyskland men rasen är en av de populäraste hundraserna och den är spridd över hela världen. I Sverige är den en av de största raserna med cirka 2.500 registreringar årligen. Taxen är en mångsidigt användbar jakthund, men i Sverige har man renodlat egenskapen att under skall förfölja vilt och taxen har blivit en omtyckt rådjursdrivare. Den är en utmärkt grythund och dessutom en mycket trevlig sällskapshund, med sitt envisa och charmerande sätt.

En lång jaktdag i skogen ställer stora krav på hundens byggnad och därför är en funktionell, sund och riktig exteriör av yttersta vikt.

Rasklubbens hemsida
http://www.taxklubben.org/

Terriern med mångsidiga jaktegenskaper

Den tyska jaktterriern är en utpräglad jakthund. Till skillnad från andra terrierraser som används till jakt, avlas den tyska jaktterriern helt och hållet av jägare och för jägare. Detta gäller såväl i hemlandet Tyskland som i Sverige. Tysk jaktterrier är en skalldrivande, grytskarp hund med stor vattenpassion. Den har stor jaktlust och är uthålligt arbetsvillig såväl i grytet som i skogen eller andvattnet och är utmärkt vid eftersök.

Det lilla svartabruna krutpaketet har ett starkt psyke, är livlig, energisk, intelligent, lättlärd, viljestark och arbetskrävande. Trots den starka viljan är den mycket mottaglig för dressyr. Dessutom är den en utmärkt familjehund.

Bilden hämtad med tillstånd från www.kennelnattrajens.se

Rasklubbens hemsida
www.tjtk.se