Dalarnas GK2023-11-29T13:23:26+01:00

Dalarnas GK

Plusgiro: 44 77 03-0

Ordförande
Tommy Östlund
Adress: Nyby 16, 781 91 Borlänge
Telefon: 0243-244485
Mobil: 073-8335920
E-mail: tommy.ostlund44@gmail.com

Vice ordförande
Rasmus Boström
Adress: Brunnsbergsvägen 32, 796 90 Älvdalen
Telefon: 0251-20252
Mobil: 070-5842996
E-mail: fetsockans@hotmail.com

Sekreterare
Thomas Nääs
Adress: Gassarvet Overvägen 53, 793 97 Siljansnäs
Telefon: 0247-22047
Mobil: 070-6070721
E-mail: thomas.naas@skoglunds.se

Kassör
Jan-Erik Falk
Adress: Stortallsvägen 4, 792 94 Mora
Telefon: 0250-31360
Mobil: 070-3594503
E-mail: temsgardens@telia.com

Revisor
Johan Redebrant
Adress: Gropbacken 4, 793 60 Siljansnäs
Mobil: 073-5117997

Gryttränare
Rasmus Boström
Adress: Brunnsbergsvägen 32, 796 90 Älvdalen
Telefon: 0251-20252
Mobil: 070-5842996
E-mail: fetsockans@hotmail.com

Gryttränare
Jan-Erik Falk
Adress: Stortallsvägen 4, 792 94 Mora
Telefon: 0250-31360
Mobil: 070-3594503
E-mail: temsgardens@telia.com

Gryttränare
Tommy Östlund
Adress: Nyby 16, 781 91 Borlänge
Telefon: 0243-244485
Mobil: 073-8335920
E-mail: tommy.ostlund44@gmail.com

Grytdomare
Peter Andersson
Adress: Nyby 20, 781 91 Borlänge
Mobil: 070-3889913
E-mail: peter-andersson@spray.se

Grytdomare
Rasmus Boström
Adress: Brunnsbergsvägen 32, 796 90 Älvdalen
Telefon: 0251-20252
Mobil: 070-5842996
E-mail: fetsockans@hotmail.com

Grytdomare
Jan-Erik Falk
Adress: Stortallsvägen 4, 792 94 Mora
Telefon: 0250-31360
Mobil: 070-3594503
E-mail: temsgardens@telia.com

Grytdomare
Tommy Östlund
Adress: Nyby 16, 781 91 Borlänge
Telefon: 0243-244485
Mobil: 073-8335920
E-mail: tommy.ostlund44@gmail.com

Dala Game Fair

Vi i Dalarnas grythundklubb kommer att närvara vid Dala Game

Till toppen