Bruksuppfödarpris

Svenska Grythundklubben vill med sitt bruksuppfödarpris stimulera uppfödare att föda upp bruksmässigt framstående grythundar med god exteriör.

Respektive uppfödare får själv ansöka om priset och ansökan skall sändas till SGK:s sekreterare senast den 1 december det år ansökan avser. Ansökan skall uppta namn och registreringsnummer på uppfödningarna vilkas resultat önskas tillgodoräknas, även så provplats och datum.

Grundpoäng

  • Godkänd på grytanlagsprov i Sverige
  • Godkänd på grytanlagsprov i Norge (lägst 1a ökl)
  • Godkänd på grytanlagsprov i Finland (lägst B-prov)
  • Godkänd på grytanlagsprov i Danmark (lägst l:a ökl)
  • 8 poäng för första godkända grytanlagsprovet, därefter 2 poäng i vardera återstående landet.

Förutom grundpoängen krävs att hunden har lägst 1:a pris i juniorklass eller unghundsklass eller 2:a pris i öppen klass.

Pluspoäng

  • Jaktchampionat i Sverige, Finland, Norge, Danmark 3 p (per land)
  • CACIT på grytanlagsprov 3 p (max 1 per hund)
  • Cert eller Ck på utställning 2 p (max 1 per hund)
  • Viltspårsprov (lägst gk i anlagsklass) 1 p (max 1 per hund)

Den totala poängen per hund är maximerad till 14 poäng. Uppfödare får tillgodoräkna sig poäng för högst 10 hundar. För att tilldelas priset skall uppfödare på sina uppfödningar komma upp i en summa av 100 poäng. Uppfödare kan erhålla priset flera gånger, men får då ej tillgodoräkna sig poäng för de hundar vilkas poäng tidigare utnyttjas.