21 mars – Svenska Grythundklubbens huvudsstyrelse kallar till digitalt fullmäktigemöte. Nu
framflyttat till maj. Beslut om nytt datum fattas i dagarna.
Mer info kommer under slutet april.