Skånes grythundklubb lades vilande under 2015 och det bedrivs ingen verksamhet i klubben under 2016. Grytdomarna på domarlistan för Skånes GK dömer prov som tidigare. Vid allmänna frågor kontakta Smålands grythundklubb eller vid provanmälan kontakta provsekreterare@grythundklubben.se.