East valley community hälsa center https://sverigepiller.com/kop-orlistat/ hälsovård jobb i dubai

Hem

Pröva på Grytjakt med UGK

miljobildEfter SGK sommarläger 1,2,3/8 finns möjlighet att pröva på grytjakt efter grävling.

Jakten sker i samarbete med Bogesunds Jaktgård vid Vaxholm.

Pris per hund 1000kr, i det ingår utbildning i grytjakt efter grävling och praktisk jakt med en erfaren hund, samt pröva på med oerfaren hund. Aktiviteten syftar till att likväl utbilda hund som hundägare. Vi kommer jaga med en erfaren grythund först som förevisning och ge en målbild därefter får deltagarnas hundar pröva på.

Vi tillhandahåller grytpejl, grävutrustning, och rutinerad ledning. Vi kommer även ha några som är behjälpliga att gräva.

Anmälan sker via formulär i länken nedan. Vi har begränsat antalet hundar per dag, en hund per medlem prioriteras. Hundar som anmäls ska vara klara i provgrytet och injagning ska påbörjas.

Intresseanmälan här >>>

Tidningen Grythunden

Nu finns dom äldre numren av tidningen Grythunden att se och läsa under medlemssidornas dokumentarkiv.

Är du medlem men har ingen inloggning, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så hjälper hon dig att ordna det.

Är du inte medlem, gå in under medlemsskap och anmäl dig.

Trevlig läsning!

Provkalender 2017

Provkalender 2017

 

Klubb

Datum

Plats

BGK

2017-06-17

Stjärnvik

BGK

2017-09-16

Stjärnvik

BGK

2017-09-30

Hällefors

GGK

2017-06-04

Rengsjö

GGK

2017-09-18

Rengsjö

SMGK

2017-07-09

Hillerstorp

UGK

2017-07-16

Öster Malma

UGK

2017-08-27

Öster Malma

UGK

2017-06-11

Almunge

UGK

2017-07-29+30

Almunge (läger)

VGGK

2017-06-10

Axvall

VGGK

2017-07-29

Axvall

ÖNGK

2017-06-10+11

Fällfors (läger)

ÖNGK

2017-08-13

Myckle

Grytsommarläger 28-30 juli 2017

SGK inbjuder till läger i samarbete med Upplands GK.

Boka in helgen 28-30 juli 2017.

Vi kommer att hålla till på Roslagens Jakt & Vilt i Almunge.

Tränar gör vi fredag och lördag, provmöjlighet lördag och söndag, i vårt provgryt.

Det kommer finnas möjlighet att gå viltspårprov för dom som är intresserade.

På anläggningen finns också vildsvins- älg -och björnhägn.

Priser och definitivt program kommer senare.

 

Välkomna att anmäla intresse redan nu till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kallelse till årsstämma 2017

Svenska grythundklubben kallar till ordinarie fullmäktigemöte för 2017.

Plats: Quality Airport Hotel, Arlanda 

Tid:  Söndagen den 19 mars, kl. 10:00

OBS Missa inte information till lokalklubbarna längre ner på sidan, efter dagordningen.


DAGORDNING

1. Justering av röstlängden

2. Val av ordförande för fullmäktigemötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer enligt § 7 mom. 6.

6. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående fullmäktigemöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhets plan och provdagar.

     B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

     C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige eller som av lokalklubb an-mälts till styrelsen för behandling av fullmäktige. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före ordinarie fullmäktige. Till ärendet skall styrelsen för behandling av fullmäktige avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.


INFORMATION TILL LOKALKLUBBARNA INFÖR STÄMMAN

Följande gäller:

a. Lokalklubb utser delegater jämte suppleanter vilka senast 3 veckor (26/2-17) före fullmäktige skall anmälas med namn och adress till styrelsen (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

b. Lokalklubb har en röst per medlem, per 31 december året före fullmäktigemötet.

Delegat eller suppleant får representera endast en lokalklubb.

Valbar till fullmäktigedelegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte har fullmäktigemötets uppdrag som ledamot eller suppleant i styrelsen, ej heller som klubbens revisor eller revisorsuppleant.

Mandatperioden för en delegat och en suppleant löper från och med ett fullmäktigemöte till därpå kommande fullmäktigemöte.

Eventuellt inträde av suppleant under mandatperioden skall anmälas till styrelsen.

c. Ansökan om eventuellt resebidrag skall vara SGK tillhanda senast tre veckor (26/2-17) före planerad stämma.

d. Förslag om tilldelning av förtjänsttecken skall vara SGK tillhanda senast tre veckor (26/2-17) före planerad stämma.

Ett antal delegater kommer att övernatta på hotellet på grund av resväg, och äta middag tillsammans på lördagskvällen. Kontakta susanne, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , om ni vill vara med, observera att denna kostnad står lokalklubben för.

Vid frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.