Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

Hem

Fullmäktigemöte framflyttat till maj

21 mars - Svenska Grythundklubbens huvudsstyrelse kallar till digitalt fullmäktigemöte. Nu
framflyttat till maj. Beslut om nytt datum fattas i dagarna.
 
Mer info kommer under slutet april.

Grythelg 2-3 oktober I Rusksele Västerbotten.

Jakt efter räv med stövare och grythundar. Möjlighet att gå grytprov på räv. Domare finns med.

Frågor sänds till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
Mvh Styrelsen

Inställd/ flyttad stämma för SGK

Svenska Grythundklubbens styrelse har fattat beslut att ställa in stämman och ordförandekonferensen 28,29/3. Beslutet är tills vidare dock längst intill 2020-05-31. Detta pågrund av Corona pandemin.

Mer information kommer läggas upp här på hemsidan om tid plats och genomförande av stämman.

 

SGK STYRELSE

Kallelse till årsstämma 2020

Svenska Grythundklubben kallar lokalklubbarna till stämma söndag 2020-03-29 kl. 09.30-11.30 samt ordförandekonferens med föreläsning lördag 2020-03-28 kl.14.00-

Plats meddelas senare. (centralt i Mälardalen)

 

//

SGK styrelse

Så klarar vi injagning och testning av grythundar utan grytanlagsprov på hägnad grävling

Nedan följer en förklaring från SKK JHK till utvecklingen av provgrytsverksamheten, vi i Svenska Grythundklubbens styrelse står bakom beskrivningen till 100 procent:

Under 1980-talet drabbade rävskabben Sverige och räven var i princip borta ur den svenska faunan under ett decennium. Detta medförde att även grytjakten i princip dog ut. Grytprov i provgryt på hägnad grävling fortsatte dock och fick allt mer karaktären av en tävlingsform. Hundägare och uppfödare fokuserad på hundar lämpliga för tävling snarare än grytjakt. En del av dessa tävlingshundar var olämpliga för jakt. När räven började komma tillbaka efter skabben uppstod återigen behov av lämpliga grythundar och kritiken mot tävlandet i gryt tilltog. Som en följd av det gjordes omfattande ändringar i samband med regelrevisionen 1997. Tävlandet avskaffades genom att ta bort poängskalor och att inte tillåta start för hundar med två väl godkända tidigare prov. Dessutom infördes omdömet grovt fel (GF) för hundar med olämpligt arbetssätt som äventyrade hundens eller provdjurets hälsa. Sedan dess har uppfödare och hundägare fokuserat avel och hundanvändning på lämpliga hundar för grytjakt istället för tävling. Vi har också uppfostrat en helt ny generation grytjägare som förstår värdet av att endast använda lämpliga hundar vid grytjakt. Problem med olämpliga hundar är mycket litet idag tack vare detta.


 Vid regelrevisionen 2012 togs ett steg mot att flytta fokus i avelsbedömningen av grythundar från grytanlagsprovet på hägnad grävling (GA-prov) till ett mer utvecklat grytjaktprov i naturgryt (GJ-prov). Tidigare blev en hund jaktchampion genom två godkända GA-prov och ett godkänt GJ-prov. Den huvudsakliga avelsbedömningen gjordes på GA-provet och GJ- provet, där omdömet endast var godkänt eller icke godkänt, var ett kvitto på att hunden fungerade vid jakt. Efter regelrevisionen 2012 reducerades GA-provet till att vara ett enkelt första test där ett godkänt prov var kravet för att få start på det nyutvecklade GJ-provet. Vid det nya GJ-provet bedöms hundens egenskaper i ett antal moment som ger viktig vägledning för avel. Vi ändrade också rutinerna för domarutbildning där mer fokus lades på GJ-provet. Utvärderingen av de nya GJ-proven gjordes vid en domarkonferens och efter mindre justeringar har vi nu ett prov i naturgryt som är ett fullgott avelsverktyg och en domarkår som är utbildade i att göra dessa bedömningar.


Vi har nya metoder för injagning av unga hundar där en första erfarenhet av grytgångar, hinderpassager och grytvilt kan ges i ett provgryt där grävlingen ersatts av en rörlig attrapp. Metoden är under utveckling och verkar lovande och kan vara ett första steg vid injagning av unga hundar. En fördel är också att attrappen kan göras både som grävling och räv.


 Efter rävens återkomst från skabben har det blivit fler och fler grytjägare som vill ha sina grythundar specialiserad på räv och i princip grävlingrena. Dessa jägare har helt avstått från GA-proven just för att det provas på grävling. De har jagat in sina hundar i naturgryt och därmed skaffat sig god kunskap om hur man gör detta på att bra och säkert sätt. Dessa grytjägare har visat vägen och deras erfarenheter kan vi sprida för att lära andra jägare att jaga in sina hundar i naturgryt.