Den här sidan använder cookies. Läs mer här. Jag förstår!

Hem

Diskussioner på FB gruppen grytjakt

Vi har följt debatten på Facebook gruppen Grytjakt.

Svenska Grythundklubben har själva ansökt om dispensen, men vi ser gärna att Svenska Terrierklubben och Svenska Taxklubben deltar i slutliga arbetet med att utforma drägligt provsystem för all grythundägare i hela landet.

Vi i Svenska Grythundklubben välkomnar de två andra specialklubbarna, det är upp till respektive specialklubbs ordförande att kontakta oss och inleda samarbete. Vi är öppna för att samarbeta.

Styrelsen SGK

Ansökan om ett alternativt anlagsprov

Hej!

 

Svenska Grythundklubbens styrelse har lämnat en ansökan om dispens avseende grytanlagsprov, vi vill med ansökan skapa möjlighet för medlemmar som har långt till närmaste provgryt att gå vidare till grytjaktprov.

 

Sveriges nordligaste provgrytanläggning ligger i Rengsjö, till exempelvis boden är det 8 timmars resa 72 mil enkel väg bor man i Överkalix får man lägga på 15 mil enkel väg. Slutsatsen är mycket enkel det är inte rimligt att åka 150 mil och närmare ett dygns restid tur och retur för 8 minuters prov i provgrytet.

 

Styrelsen anser det är en helt onödig miljöpåfrestning, vi ser också att antalet grytjaktprov kommer minska drastiskt eftersom man inte har tiden kraften och kanske ekonomin att lägga på resor.

 

Styrelsen har med fokus att alla grythundraser ska möjlighet att lika enkelt att gå till jaktprov fattat beslut att begära om dispens enligt nedan.

 

Det handlar om att vi vill genomföra ett anlagsprov nära våra medlemmar som saknar närhet till provgrytanläggningar.  Med ansökan tar vi ansvar för en hel del - vi tänker på miljön, vi värnar grytjakten och avelsutvärderingen som sker på jaktproven alla grythundsägare oavsett ras bostadsort får lika möjligheter att avelsutvärdera sina individer.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


 

Ansökan om dispens att utföra anlagsprov i naturen

Svenska Grythundklubbens verksamhet har under en tid sedan införandet av galler och främst i samband med beslutet 2010/11 (där SKK beslutade att man inte behövde vara medlem i arrangerande klubb när man går anlagsprov och jaktprov) fått minskade ekonomiska resurser vilket lett till att provgrytanläggningar lagts ned. Ser vi på kartan finns det idag en handfull anläggningar den nordligaste i Rengsjö sydligaste i Hillerstorp inom SGK räknar vi alla anläggningar finns några i Skåne och i söder. Svenska grythundklubben värnar avelsutvärderingen och med tanke på de stora avstånden och bränslepriserna kommer få hundar kunna gå jaktprov i norr. Det är mycket olyckligt för de som jagar och vill meritera sina hundar på grytjaktprov.

Svenska Grythundklubben hemställer därför om en dispensrätt att utföra anlagsprov i naturen enligt nedan specificerade regler. Dispensen ska gälla hundar ägda av medlemmar i SGK och SvTeK lokalklubbar som saknar provgrytverksamhet. SGK styrelse föreslår att hundägarna ansöker till någon av SGK lokalavdelningar som bereder och överlämnar till huvudstyrelsen som beslutar samt tilldelar en domare för anlagsprovet – det vill säga inte en generell dispens utan hundägarna måste söka den. SGK avser att specialutbilda en handfull domare i de regionerna.

Regler:

Hunden släpps vid gryt där grytlevande vilt konstaterats.

Moment A: Arbetssätt

a.)   Hunden arbetar ihärdigt under hela provtiden utan avbrott

b.)   Hunden arbetar provtiden ut men med avbrott

c.)   Hunden arbetar med stora avbrott och söker stöd hos föraren

GF = Hunden arbetar så den skadar sig

Moment B: Jaktlust

a.)   Hunden går ner snabbt i grytet och lokaliserar provdjuret snabbt

b.)   Hunden går ner men behöver litet förarstöd

c.)   Hunden tvekar och behöver stort stöd för att gå ner i grytet

d.)   Hunden är helt ointresserad

Moment C: Skall

a.)   Hunden har ett bra skall

b.)   Hunden är något gles i skallet

c.)   Icke godtagbar skallgivning orsak anges lös, hård

d.)   Hunden skallar ej

Moment D: Sök

a.)   Startar snabbt och jobbar målmedvetet

b.)   Något långsam start eller förspringer sig

c.)   Långsam/trög och/eller tvekar

d.)   Ointresserad

e.)   Söker inte

2 provtillfällen med GF så är hunden diskvalificerad och äger ej rätt att starta på grytjaktprov eller anlagsprov.

Rävjaktfilm som är instruktiv

I nedanstående länk visas rävjakt med stövare och terrier på ett bra sätt. Ni får tips på injagningen av både stövare och rävsprängare.

Ta er tid och njut av en mängd väl beskrivna jaktmoment.

 

Rävjakt med stövare och terrier - - - >

Beställ din egen SGK vikkåsa

SGK Vikkåsa

Ett måste i ryggsäcken till höstens jakt! Vikkåsa med Svenska Grythundklubbens logga. Finns i fyra färger gul, orange, rosa och limegrön.
Pris 1-2st inklusive frakt 75kr/st, 3-5 st inklusive frakt 60kr /st

Beställs via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jakthunddagarna Östermalma

OM KvallJakthunddagarna har gått av stapeln hos Svenska Jägareförbundet i SKK JHK och SVJF regi. Under fredagen och lördagen har vi träffats alla specialklubbar inom jakthundvärlden. Mycket intressanta och givande diskussioner har förts och vi står alla inför olika utmaningar, jag kan konstatera att vårt arbete med värdegrunden och att vi fastställde den på fullmäktige i år är en bra grund inför kommande utmaningar.

Lördagens genomgångar och arbete var särskilt givande och fick mig känna stor stolthet som ordförande i vår klubb. Vi är bra och tänker helt rätt det har vi gjort under lång tid. 

Grytverksamheten och grytjakten har långa anor i vårt land, om än i vår klubb endast har funnits sedan 1952 har verksamheten funnit i Sverige sedan 1715. Det fanns en lantgreve av Hessel-Kassel i Sverige, Fredrik av Hessen, en änkeman som gifte sig med Sveriges tronarvinge, Ulrika Elenora syster, till Karl XII (som ju avled 1718 på Fredrikshald). Han kom att bli en av de mest anonyma regenterna då Ulrika Elenora den yngre abdikerade 1720 till förmån för sin make. Fredrik I introducerade grytjakten i Sverige.

Under lördagen höll riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné en föredragning om utmaningarna som kommer och pekade då på historien som ni ser har vi åtminstone 300-åriga anor med grytjakten. Det är också med stolthet vi kunde konstatera att den kommer fortsätta vara en del av vårt kulturarv. Han redovisade både utmaningar och genomförda aktiviteter.

Fritt recenserat - ihågkommet av en glad och stolt ordförande sa han följande:
Ni andra hundklubbar måste rusta er för att er verksamhet kommer bli utsatt för krav på förbud. Ni har en förebild i Svenska Grythundklubben som under lång tid jobbat målmedvetet och professionellt med att bevara grytverksamheten i provgryten. Dom har gjort det väldigt bra och ni bör ta hjälp av dom.

Jag känner att vi i klubben under många år har jobbat med dessa frågor. Tack alla som varit inblandade och förstått allvaret. Vi är en bra klubb vi har haft en långsiktig strategi och visat att frihet under ansvar fungerar!

Vi kan inte luta oss tillbaka, utan går nu vidare till nästa nivå. Vi ska vara adaptiva och fortsätta utvecklingen. 

Tack alla funktionärer i SGK styrelser, lokalklubbar som är verksamma och som varit verksamma under lång tid.

Vi har gjort det väldigt bra, ni alla medlemmar, funktionärer - jag blev i grunden från botten av mitt eget hjärta - själaglad och riktigt riktigt stolt över det beröm vi fick som kollektiv av Svenska Jägareförbundet. Men vi har inte varit ensamma, ett stort tack till Svenska Terrierklubben för ett bra samarbete, med hopp om fortsatt bra samarbete.

Jan Johansson